atek
26 آبان 1401 - 14:58

ارائه خدمات شهری به شهرک شهید کشوری ایلام

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: با توجه به اینکه در آینده شهرک شهید کشوری به شهر ایلام ملحق می‌شود در نظر گرفته شد تا خدمات شهری در آن صورت پذیرد. سعید هژبری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت : شهرک شهید کشوری در فاصله ۷ کیلومتری شهر ایلام قرار گرفته است و بیش از ۷ هزار نفر از جمعیت شهری را به خود اختصاص داده است. سعید هژبری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت : شهرک شهید کشوری در فاصله ۷ کیلومتری شهر ایلام قرار گرفته است و بیش از ۷ هزار نفر از جمعیت شهری را به خود اختصاص داده است.وی افزود: باتوجه به اینکه شهرک در آینده به شهر ایلام الحاق می‌شود، از همین الان وظیفه داریم که خدمات شهر را در آن ارائه دهیم تا در صورت الحاق، به حاشیه و سکونتگاه غیر رسمی تبدیل نشود. وی افزود: باتوجه به اینکه شهرک در آینده به شهر ایلام الحاق می‌شود، از همین الان وظیفه داریم که خدمات شهر را در آن ارائه دهیم تا در صورت الحاق، به حاشیه و سکونتگاه غیر رسمی تبدیل نشود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام تصریح کرد: تدارک لازم از جمله فضای سبز، فضای آموزشی و ورزشی، مراکز درمانی و دیگر موارد از الزاماتی است که در بازنگری طرح این شهرک باید به آن توجه شود معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام تصریح کرد: تدارک لازم از جمله فضای سبز، فضای آموزشی و ورزشی، مراکز درمانی و دیگر موارد از الزاماتی است که در بازنگری طرح این شهرک باید به آن توجه شودوی در ادامه بیان کرد: برنامه‌ های پیشنهادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پس از الحاق این شهرک به شهر ایلام، با کمبود سرانه‌های ورزشی و آموزشی مواجه نشویم و  باید کمک کنیم که طرح توسعه این شهرک تا ۱۰ سال آینده پاسخگوی نیازها باشد   این مقام مسئول در پایان گفت : مهمترین هدف الحاق به شهر ایلام این است که متقاضیان برای تهیه زمین مسکونی، هزینه‌های گزاف پرداخت نکنند.   پایان پیام/ وی در ادامه بیان کرد: برنامه‌ های پیشنهادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پس از الحاق این شهرک به شهر ایلام، با کمبود سرانه‌های ورزشی و آموزشی مواجه نشویم و  باید کمک کنیم که طرح توسعه این شهرک تا ۱۰ سال آینده پاسخگوی نیازها باشد   این مقام مسئول در پایان گفت : مهمترین هدف الحاق به شهر ایلام این است که متقاضیان برای تهیه زمین مسکونی، هزینه‌های گزاف پرداخت نکنند.   پایان پیام/ وی در ادامه بیان کرد: برنامه‌ های پیشنهادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پس از الحاق این شهرک به شهر ایلام، با کمبود سرانه‌های ورزشی و آموزشی مواجه نشویم و  باید کمک کنیم که طرح توسعه این شهرک تا ۱۰ سال آینده پاسخگوی نیازها باشد این مقام مسئول در پایان گفت : مهمترین هدف الحاق به شهر ایلام این است که متقاضیان برای تهیه زمین مسکونی، هزینه‌های گزاف پرداخت نکنند. پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 861432