atek
28 آبان 1401 - 11:37

کودک‌آزاری چه آسیبی به کودکان می‌زند؟

کودک‌آزاری عبارت است از استفاده عمدی از قدرت، زور، تهدید و یا نیروی جسمانی علیه کودک توسط یک فرد و یا یک گروه که به سلامتی، حیات، رشد و عزت‌نفس کودک لطمه می‌زند و یا احتمال صدمات بعدی را افزایش می‌دهد. خبرگزاری فارس-اراک؛ در تمامی جوامع کودکان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند که پیرامون آنها ممکن است عوامل خطرآفرین زیادی وجود داشته باشد. یکی از پرمخاطره‌ترین آسیب‌هایی که آنها را تهدید می‌کند آزار کودکان است. خبرگزاری فارس-اراک؛کودک‌آزاری عبارت است از استفاده عمدی از قدرت، زور، تهدید و یا نیروی جسمانی علیه کودک توسط یک فرد و یا یک گروه که به سلامتی، حیات، رشد و عزت‌نفس کودک لطمه می‌زند و یا احتمال صدمات بعدی را افزایش می‌دهد. کودکانواع سوء رفتار با کودک انواع سوء رفتار با کودککودک‌آزاری جسمی به معنی استفاده عمدی از قدرت فیزیکی در برابر کودک که نتیجه آن به احتمال زیاد آسیب به سلامتی، تهدید حیات، نقص تکامل یا عزت نفس کودک است. کودک‌آزاری جسمی به شکل‌های سوزاندن، لگد زدن، پرت کردن، کتک زدن، مشت زدن و یا سایر اشکال خشونت باشد که منجر به آسیب به کودک شود. کودک‌آزاری جنسی به معنی تماس بین فرد بالغ و کودک که معمولاً با اعمال زور، فریب و اغوا کردن، قربانی انجام می­شود کودک‌آزاری عاطفی به معنی الگویی از مراقبت و پرورش کودک که در آن والدین یا مراقبین، محیط عاطفی مناسبی را برای رشد و تکامل کودک فراهم نمی‌آورند. رفتارهایی چون محدود کردن بیش از حد فعالیت کودک، دست‌کم گرفتن، تحقیر کردن، سرزنش کردن، طرد کردن، سپر بلا کردن، تهدید کردن و از این دست از مصادیق آزار عاطفی کودک محسوب می­‌شود. بهره‌کشی اقتصادی به معنی استفاده غیرقانونی از کودک در کار یا فعالیتی است که منافع حاصل از آن نصیب دیگران می‌شود؛ مانند تکدی‌گری- کارگری. در میان انواع مختلف کودک‌آزاری، کودک‌آزاری از نوع مسامحه و غفلت از مهمترین و پنهان‌ترین اشکال سوء رفتار با کودک محسوب می‌شود که شامل غفلت جسمانی در فراهم آوردن مراقبت‌های جسمانی مثل تهیه لباس و پوشاک مناسب، غفلت پزشکی در فراهم آوردن مراقبت‌های پزشکی یا پیشگیرانه برای سلامت کودک مثل واکسیناسیون، مراجعه به پزشک در بیماری، تهیه و مصرف داروهای تجویزی، غفلت محیطی در فراهم کردن محله و مسکن و فضای مناسب برای کودک و غفلت عاطفی مثل حمایت­های عاطفی، عشق، علاقه، لذت بردن محافظت، رشد و شکوفایی به نیازهای کودک است. در همین راستا موارد ذیل به عنوان عملکرد معاونت امور اجتماعی در دفتر مداخله و اورژانس اجتماعی در جهت کنترل و کاهش کودک‌آزاری محسوب می‌شود؛ توانمندسازی کودکان و آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت سیستم پایش و گزارش دهی با خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ از طریق توزیع بروشور و... در میان عموم جامعه، ارائه خدمات تخصصی و بازتوانی برای قربانیان کودک‌آزاری، ارائه خدمات تخصصی به مرتکبین کودک‌آزاری، پیگیری‌های متعدد حقوقی و قضایی برای موارد کودک‌آزاری، آگاه‌سازی عموم جامعه از طرق مختلف، استقرار اورژانس اجتماعی سیار در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی و اطلاع‌رسانی در مورد اورژانس اجتماعی و... از طریق چهره به چهره، توزیع بروشور، آموزش عموم جامعه، ارتقاء سطح دانش و به‌روزرسانی اطلاعات کارشناسان از طریق دوره‌های آموزشی. پایان پیام
منبع: فارس
شناسه خبر: 864913